Optimeringstips

Nedenfor er samlet en række råd og optimeringstips, der samtidigt reducerer omkostningerne, forøger FM-kvaliteten samt skaber mere tid og trivsel for medarbejderne. Alle tips, råd og forslag er baseret på erfaringer og løste opgaver.


Reducer omkostningerne med et arealtjek
Vurder arealbehovet baseret på arbejdsfunktioner samt organisationens aktiviteter og få sikkerhed for, at behov og forbrug matcher. Et arealoptimeringsprojekt reducerede en virksomheds arealforbrug med 20 %, samtidig med at det forbedrede produktiviteten.


De rette folk til den forkerte opgave
Er mange timer på jobbet ensbetydende med tilsvarende værdiskabelse for virksomheden? Måske – hvis tiden bruges effektivt på dét, den enkelte er bedst til. En serviceanalyse viser ofte, at alt for mange udfører arbejde, de burde lade andre om. Ikke alt, hvad der er sparet, er tjent. 


Lær af dine succeser - ikke kun af dine fejl
Mange virksomheder bruger kvantitative mål til at måle Facilities Management ydelser. Man registrerer aktivitet og fokuserer på fejl. Ved at bruge kvalitative mål, fik vi indbygget en kvalitetsudvikling og hævet brugertilfredsheden fra ca. 50% til næsten 80%. Og vi lærte at gentage succeserne.


Eftersyn af virksomhedens eftersyn sparede 50%
Danske virksomheder betaler hvert år et stort millionbeløb til lovpligtige eftersyn. Er alle disse eftersyn nu også lovpligtige – og bliver de rent faktisk udført som aftalt? En kritisk gennemgang af en virksomheds eftersyn reducerede regningen med mere end 50%.


Kaffepausen – Skab trivsel og gør en god forretning
Danskernes kaffevaner ændrer sig, og derfor er det på tide, at virksomhederne tager kaffen og kaffepausen op til revision. Ved at satse på kvalitet og ændre på omgivelserne blev kaffepauserne til en god forretning.


Outsourcing – fast pris eller til genforhandling?
Outsourcing bør ikke koste det samme år efter år. Prisen bør falde 3-5% om året, når serviceleverandøren kender stedet og opgaverne bedre og bedre. Midlet er årlige pris- og ydelsesforhandlinger samt indhentning af kontroltilbud, så virksomhedens servicebehov dækkes. Hverken mere eller mindre.


Mere for pengene: Fra reception til FM servicedesk
Ved at omdanne receptionen til en service-desk kan der herfra udføres nye opgaver, som er med til at skabe mere tid til den øvrige virksomheds kerneopgaver og bedre trivsel for medarbejderne.


Spar på kølingen. Mere trivsel + en miljøgevinst
Det rigtige indeklima er afgørende for medarbejdernes trivsel og effektivitet. Et velfungerende ventilationsanlæg er med til at skabe et ordentligt indeklima. Men et teknisk korrekt anlæg er ikke det samme, som at medarbejderne trives. Med fokus på trivsel kunne omkostningerne reduceres med 20%, og medarbejdertilfredsheden øges.


Gør storrumskontorer til aktivitetszoner
Storrumskontorerne er ineffektive, og understøtter ikke de værdiskabende aktiviteter. Udnyt derfor arealerne mere optimalt og effektivt med aktivitetszoner og services, der understøtter, at arbejde er en aktivitet og ikke et sted.


Drop taxaen. Tag cyklen.
Når antallet af taxaregninger for korte ture tager overhånd, kan alternativet være firmacykler. Det giver både færre omkostninger, reduktion af CO2-forbrug og gladere medarbejdere.


Luk vikarkontoen: Fra løse vikartimer til fast out-sourcing
Når vikarkontoen bliver brugt til at dække faste stillinger frem for i spidsbelastnings situationer, er der mulighed for optimering gennem fast og velovervejet out-sourcing.


Brug færre m2 og brug dem multifunktionelt
Leje og drift af arealer er bekosteligt. Gennem en analyse skabtes grundlag for optimering. Anvendelsesgraden blev øget så flere personer brugte samme areal. Der blev også etableret multi-funktionel anvendelse, hvor arealerne blev anvendt til flere formål.


Fjern de personlige printere
Små personlige printere er rare at have stående, men det er dyrt pr. print og giver støj, støv og varme. En A4-side på en personlig printer kan koste 4-6 kr. På en netværksprinter kan det gøres for 30-40 øre pr. side eller billigere.


Gør mindre, men bedre rent

Ved lav anvendelsesgrad af kontorområder blev antallet af rengørings-aktiviteter reduceret. Dette gav både bedre og billigere rengøring, da der nu gøres rent når der er behov.


Rigtigt eller gratis
Mere end 10% af alle leverancer til en kantine var fejlbehæftet. Op til 20% af arbejdstiden blev brugt på at korrigere disse fejl. Ved at indføre "Rigtigt eller gratis" overfor leverandørerne blev fejlleverancer næsten afskaffet.

  Optimeringstips