fm3.dk
     
Drop taxaen. Tag cyklen.

Når antallet af taxaregninger for korte ture tager overhånd, kan alternativet være firmacykler. Det giver både færre omkostninger, reduktion af CO2-forbrug og gladere medarbejdere.

En virksomhed i det central København havde bedt fm3.dk gennemgå alle omkostninger til husleje, rengøring, forsyning og øvrige store Facilities Management omkostninger. Under gennemgangen faldt blikket også på en konto for kørsel og transport, der var blevet tredoblet på et par år.

Korte tur - store regninger
En nærmere undersøgelser viste, at det især var taxaregningerne, der var blevet flere af – mange flere. Den typiske taxaregning var på under 100,- kr. Da en taxa koster omkring 40,- kr. i startgebyr og derefter 12-13,- kr. pr. kilometer var de fleste ture på 3-6 kilometer. Der var således dagligt mange medarbejdere, der kørte korte ture til møder og aftaler i andre dele af byen.

Udover selve regningen på under 100,- kr. pr. stk., blev der brugt meget tid på intern administration af regningerne. Som alternativ foreslog fm3.dk at der blev anskaffet et par firmacykler.

Cykler som alternativ og CO2 reduktion som konkurrence
Receptionen stod for udlån af cyklerne. Hver gang en medarbejder ringede til receptionen for taxa-bestilling, spurgte receptionisten til medarbejderens destination. Var det tæt på foreslog receptionisten cyklen som alternativ.

Efter få uger spurgte medarbejderne oftere efter en ledig cykel end efter bestilling af taxa. ’Stalden’ af cykler blev udvidet til at omfatte i alt 8 cykler alle med firmalogo, som blev genkendt rundt i byen.

Som ekstra incitament blev påsat kilometertællere på cyklerne. Der blev opsat et lille skilt i receptionen, der angav en CO2–reduktionen på 200 g pr. kørt kilometer og eget energiforbrug på ca. 200 kJ ved 10 min. cykling.

Store mediedækning og færre omkostninger
Antallet af taxaregninger blev kraftigt reduceret (specielt i sommer-halvåret), medarbejderne synes det var sjovt at cykle. Oveni fik virksomheden positiv omtale i medierne både for fremme af medarbej-dernes sundhed og reduktion af CO2.