fm3.dk
     
Reducer omkostningerne med et arealtjek

Vurder arealbehovet baseret på arbejdsfunktioner samt organi-sationens aktiviteter og få sikkerhed for, at behov og forbrug matcher. Et arealoptimeringsprojekt reducerede en virksomheds arealforbrug med 20 %, samtidig med at det forbedrede produktiviteten.

Leje og drift af areal er ofte den største post på Facilities Manage- ment regnskabet. Derfor er et skarpt blik på antal anvendte m² vigtigt.

Som tommelfingerregel siger man 25 m² brutto pr. medarbejder for kontorarealer. Men i stedet for at generalisere med samme areal pr. medarbejder, bør man se mere nuanceret på arealbehovet baseret på arbejdsfunktioner og organisationens aktiviteter. Herved kan man nemlig få en god vurdering af, hvor stort det samlede arealforbrug ideelt set bør være.

Forskellige nøgletal til forskellige funktioner

Ved vurdering af arealbehov pr. medarbejder kan følgende bruttoareal for forskellige typer arbejdspladser anvendes:

Touchdown  7-8 m²  
Call center  11-12 m²  
Arbejdsplads i storrum 17-19 m²  
Dele kontor 22-24 m²  
Cellekontor 30-35 m²  

I ældre bygninger vil der ofte være et tillæg på 20-30% som følge af flere sekundære arealer (gange, trapper mv.).

Virksomhed får tjekket arealbehov
I et arealoptimeringsprojekt, som fm3.dk netop har gennemført, havde en virksomhed (en medievirksomhed med salg, markedsføring, kundekontakt og administration) et kontorareal på 2.600 m² til ca. 80 medarbejdere eller et gennemsnit på ca. 32 m² pr. arbejdsplads. Næsten 2/3 af medarbejderne havde eget kontor, mens resten sad i delekontor med hver 2-6 medarbejdere.

Yderligere var der ca. 20 medarbejdere i et andet lejemål på godt 500 m². I alt samlet ca. 3.100 m² for de 100 medarbejdere eller 31 m² pr. medarbejder.

Ved at se på såvel arbejdsfunktioner som organisationens aktiviteter kunne arealbehovet opgøres til mellem 2.100 og 2.250 m² baseret på, at der stadig skulle være et stort antal enkeltmands eller delekontorer og kun to storrum (8-10 personer). 

Mindre husleje og mere samarbejde
Resultatet af arealbehov tjekket blev, at der blev sparet omkring 1 mio. kr. til udgifter på det lille lejemål, sparet tid på transport de to lejemål imellem, samt skabt større nærhed og samarbejde på tværs af hele organisationen.