fm3.dk
     
Gør mindre, men bedre rent

Ved lav anvendelsesgrad af kontorområder blev antallet af rengørings-aktiviteter reduceret. Dette gav både bedre og billigere rengøring, da der nu gøres rent efter behov.

Får I gjort rent, hvor der er rent i forvejen ?

I en større kontorbygning blev kontorområderne rengjort efter det såkaldte 511-program. (511 = Hver uge bliver der udført 5 gange let rengøring af kontor, heraf 1 gang grundig rengøring af gulve og 1 gang grundig rengøring af inventar).

Ved en anvendelsesanalyse af fm3.dk kunne det konstateres, at de faste arbejdspladser kun blev brugt halvdelen af tiden. I den øvrige tid var medarbejderne enten til interne møder, kundemøder eksternt, arbejdede hjemmefra eller andet fravær (kursus, ferie, sygdom etc.).

Der blev således betalt for rengøring i områder, hvor der allerede var gjort rent dagen før og arealet havde været helt eller delvist ubenyttet.

På den baggrund blev indført et 311-rengøringsprogram (311 = Hver uge 3 gange let rengøring af kontor heraf 1 gang grundig rengøring af gulve og 1 gang grundig rengøring af inventar).

Besparelsespotentialet for kontorområderne var omkring 10-12% af den samlede rengøringsomkostning. De øvrige områder (mødelokaler, toiletter, reception etc. blev fastholdt på det oprindelige niveau).

Den faktiske rengøringskvalitet faldt ikke og brugerne blev mere opmærksomhed på, hvornår der blev gjort grundigt rent (11-delen), således at borde mv. var bedre ryddet.

Pt. overvejes et 211 eller et 111 program, med ekstra grundig rengøring for 11-delen. Her er et yderligere optimeringspotentiale på 10-15%.

Bemærk, at der for områder hvor arbejdspladserne deles bør ske en forøgelse i rengøringen. Typisk fra et 511-program til et 533-program. Men det er så til gengæld en lille pris at betale for at anvende arealerne mere. 

Mindre men bedre rent