fm3.dk
     
Brug færre m2 og brug dem multifunktionelt

Leje og drift af arealer er bekosteligt. Gennem en analyse skabtes grundlag for optimering. Anvendelsesgraden blev øget så flere personer brugte samme areal. Der blev også etableret multi-funktionel anvendelse, hvor arealerne blev anvendt til flere formål.

Hvor mange m2 bruger I pr. medarbejder ? En god tommelfingerregel for kontorer med blandet cellekontorer, storrum og fælleslokaler er 25-30 m2 brutto pr. medarbejder.

M2 er en af de største udgifter. Der skal betales husleje (eller ydelse, hvis man er ejer). Arealet skal opvarmes, rengøres og vedligeholdes. At optimere sin arealanvendelse er derfor vigtigt for at nedbringe sine omkostninger.

I en kontorbygning med ca. 150 ansatte gennemførte fm3.dk en arealanalyse i to dimensioner. Belastning og benyttelsesprofil.

Lav anvendelsesgrad og dårlig udnyttelse
Optælling af belastningen skete ved optælling af fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen over en 2 ugers periode. Optællingen viste tydeligt, at tilstedeværelsen kun var 40-50%. Medarbejderne var enten til møde, på kundebesøg, på kursus, havde fridag, var sygemeldt eller fraværende af andre årsager.

Udover optællingen af belastningen blev også registreret benyttelsesprofil af arealerne. Det viste sig, at fællesarealerne (især kantineområdet, de bredde gangarealer og foyerområder) kun blev benyttet ganske lidt selvom de udgjorde ca. 40% af det samlede areal.

Faste pladser, dele-pladser og fælles lounge-områder
Konklusionen var derfor, at fortætte afdelingerne ved at indføre delvis deling af arbejdspladserne. Kriteriet var, at dem der generelt var på kontoret i mere end 70% af tiden (typisk sekretærer og administrativt personale), havde faste pladser. De øvrige medarbejdere skulle dele skriveborde. For ikke at skabe rodløshed aftaltes, at 3-4 personer skulle dele de samme 2 skriveborde. En 'fast-dele' plads.

I kantinen og på udvalgte steder i de store gangarealer og i lobby blev etableret 'lounge' områder med mulighed for mindre interne møder og som 'snakke'-zoner.

Bedre udnyttelse og færre m2 pr. arbejdsplads
Belastningen blev hævet og benyttelsesprofilen intensiveret, således at der i alt kunne frigøres ca. 20% af det samlede areal.

I det pågældende tilfælde var firmaet i vækst, og arealet blev anvendt til en udvidelse af medarbejderantallet. En opsigelse af den ene etage af lejemålet havde været en anden mulighed.


  Graf

Note: Vandret røde linie er antallet af arbejdspladser på en etage. De 2 øvrige grafer er antal tilstedeværende medarbejdere på et givet tidspunkt på hver sin etage.