fm3.dk
     
Billigere prints: Fjern de personlige printere

Små personlige printere er rare at have stående, men det er dyrt pr. print og giver støj, støv og varme. En A4-side på en personlig printer kan koste 4-6 kr. På en netværksprinter kan det gøres for 30-40 øre pr. side eller billigere.

Hvor mange små personlige printere har I stående ?

En optælling på et kontor viste, at omkring hver fjerde udover adgang til netværksprinter havde en personlig printer. Argumenterne herfor var typisk nemhed og fortrolighed.

Men personlige printere er rigtig dyre i drift med forholdsvis få print pr. farvepatron. En beregning viste at et farveprint på de dyreste personlige printere på kontoret kostede op til 6,- kr. pr. A4 side.

Hertil kommer den megen tid på at bestille forskellige farvepatroner. For hver printer har typisk sin egen type farvepatron.

Små printere udvikler endvidere en del støj, støv og varme. Dette kan i nogle tilfælde være mere end hvad Arbejdstilsynet tillader.

fm3.dk's løsning blev derfor: Fjern de personlige printere.

Fælles netværksprinter tjent hjem på 2 måneder
Netværksprinteren blev udvidet med et 'follow-me modul'. Her opsamles alle print i en print-kø og printeren starter først når brugeren har tastet sin kode på netværksprinteren. Som alternativ til kode kan bruges ID/adgangs-kort, hvis der på dette er en magnetkode.

Hermed opnås fortrolighed. Der bliver også printet ca. 10% færre sider, da man kun printer det man har brug for og kan slette ikke aktuelle printjobs fra print-køen.

Netværksprinteren kunne også bruges som kopimaskine og fax. Så alt i alt blev der en del færre maskiner på kontoret.

På det pågældende kontor blev investeringerne tjent ind på under 2 måneder. Hertil bedre luftkvalitet, mindre støj og støv.

 

Billigere prints