fm3.dk
     
Der er copyright på fm3.dk, men dele må gerne anvendes
Der er som udgangspunkt copyright på alle fm3.dk sider, tekster, billeder og illustrationer. Varemærker, herunder logoer, slogans mv. er registrerede eller ikke-registrerede varemærker, som tilhører fm3.dk. Copyright på enkelte billeder tilhører 3. mand.

Du kan benytte fm3.dk's artikler, optimeringstips, logo, foto mv. vist her på siden med tydelig kildeangivelse til fm3.dk, og efter fremsendelse af informationer til preben@fm3.dk om formål og anvendelse forinden brug. Der er alene tale om en brugsret idet ophavsretten til enhver tid tilhører fm3.dk.


Artikler og optimeringstips
Alle sider fra 'Tips & Artikler' f.eks. FM2011-survey, artikeloversigts-siden og optimeringstips-siden kan anvendes, så længe teksten gengives i fuldt omfang eller kun redigeret i mindre omfang uden helhedsforståelsen eller vigtige detaljer ændres.


Følgetekster
Følgende forslag til følgetekst om Preben Gramstrup og fm3.dk kan evt. anvendes:


-----

fm3.dk rådgiver driftsherrer og formidler viden med speciale i ejendoms- og servicerelateret Facilities Management. Fokus er på samme tid at reducere omkostningerne, forøge kvaliteten af leverede FM-ydelser samt skabe mere tid og trivsel for medarbejderne.

-----

Preben Gramstrup indehaver af fm3.dk, der er specialiseret i ejendoms- og servicerelateret Facilities Management.
fm3.dk udfører driftsherrerådgivning, videnformidling samt FM-sparring.

-----

Preben Gramstrup er driftsherrerådgiver og indehaver af fm3.dk. Preben har mange års erfaring indenfor et bredt spektrum af bygge- og ejendomsbranchen, men har især fokus på driftsherrerådgivning samt ejendoms- og servicerelateret Facilities Management, hvor han tilbyder rådgivning og sparring.

-----

Html-link til fm3.dk, 'Copy - Paste' nedenstående:

<a href="http://www.fm3.dk/index.html">fm3.dk</a>


  Portrætfotos og logoer
Nedenstående fm3.dk logoer og portrætfotos kan anvendes, hvis der ikke foretages digitale ændringer bortset fra nødvendige beskæringer og tilpasninger til lay-out i et omfang, der ikke ødelægger logo/foto. For andre billeder og formater kontakt venligst preben@fm3.dk.

For download holden musen over logo/foto, højre klik og og "Gem billede som ..."

Portrætfoto af Preben Gramstrup (fotograf Ture Andersen):

Portrætfoto Preben Gramstrup
jpg-fil i 332 x 500 pixel (88 kb)

Portrætfoto Preben Gramstrup
jpg-fil i 200 x 200 pixel (47 kb)


fm3.dk logo (udarbejdet af Ole Kragh-Sørensen fra Designmark):

fm3.dk logo
png-fil i 122x62 pixel (6 kb)


fm3.dk logo
jpg-fil 333x143 pixel (17 kb)