Frederikshavn Kommune
Arealoptimering i stor skala


Casen viser, hvordan Frederikshavn Kommune bl.a. har samlet den kommunale bygningsmasse inkl. arealer i selvejende institutioner og reduceret areal med 12,7 pct fra 355.000 m² i 2014 til 310.000 m² i 2018.


Download Frederikshavn Case pdfCasen er IKKE en del af det oprindelige inspirationsmateriale, men udarbejdet efterfølgende.

Download Inspirationsmaterialet dataunderstøttet arealoptimering