Ringsted Kommune
Ejendomspolitik som fundament for effektivt udnyttede bygninger


Casen viser, hvordan Ringsted Kommune har arbejdet med at skabe opbakning til at arbejde med arealoptimeringer på tværs af hele ejendomsporteføljen.


Download Ringsted Case pdf


Ringsted casen blev til som en del af forarbejdet til inspirationsmaterialet, som fm3 og MUUSMANN har udarbejdet om dataunderstøttet arealoptimering for KL og Finansministeriet.

Download Inspirationsmaterialet dataunderstøttet arealoptimering