Tips og artikler om Right-Sourcing

Hvem skal udføre hvilke opgaver for at skabe størst værdi for virksomheden ?

Right-sourcing er at finde balancen mellem out-sourcing og 'gør-det-selv'. Ved at fokusere på right-sourcing serviceres medarbejderne bedst muligt, så de får tid til de væsentligste kerneopgaver, mens alle øvrige opgaver løses af andre.

Nedenfor er en række tips og artikler om right-sourcing, in-sourcing og out-sourcing baseret på erfaringer og løste opgaver.


Brug Benchmarks som ’tommelfinger-regel’
Mange outsourcinger af FM-ydelser baseres på benchmark tal, hvor forudsætningerne ikke er sammenlignelige. Anvend derfor kun benchmark som ’tommelfinger-regel’, og sørg for at sikre ens grundlag for vurderingen.


Bedre priser gennem præcise krav til leverancen
Manglende og upræcise krav til serviceleverandøren er ofte årsag til dårlig kvalitet og medarbejder utilfredshed. Ved at analysere servicebehov og foretage en præcis beskrivelse heraf, faldt prisen, kvaliteten blev bedre, og medarbejderne fik mere tid til deres 'rigtige' arbejde.


Cost-centre forhindrer synergier i FM-leverancer
”Jo større jo bedre – det giver stordriftsfordele og mange synergier” er argumentet fra mange FM leverandører. Men synergierne går op i røg, når cost-centre sub-optimerer og konkurrerer om at skabe størst muligt bonus til sig selv fremfor til kunden.


De 7 dødssyndere for KPI'er !
KPI er et nøgletal, der i kontraktens løbetid anvendes til at vurdere, om ydelsen bliver leveret som aftalt med hensyn til kvantitet, brugertilfredshed og kvalitet.
Tjek dem altid om de 7 typiske dødssyndere når, man skriver dine KPI'er.Kommende tips:

 - Bottom-up eller top-down-proces ?
 - En service leverandør eller flere single services ?
 - Hvad indeholder en Service Level Agreement (SLA) ?
 - Den gode Key Performance Indicator (KPI) ?
 - Følg op på din serviceleverance med Service Performance Dashboard ?


  RightSourcing et spørgsmål om balance