fm3.dk
     
Brug Benchmarks som ’tommelfinger-regel’

Mange out-sourcer FM ydelser baseret på benchmark tal, hvor forudsætningerne ikke er sammenlignelige. Anvend derfor kun benchmark som ’tommelfinger-regel’, og sørg for at sikre ens grundlag for vurderingen.

Er forudsætningerne ens?
Mange beslutninger om outsourcing af serviceopgaver eller interne optimeringer baseres ganske ofte på gennemsnitlige enhedspriser fra andre virksomheder - de såkaldte benchmarks.

Forskellige organisationer og virksomheder bruger mange ressourcer på at indsamle og opstille benchmark tal. I byggeverdenen er det V&S prisdata. I FM verdenen har DFM’s nøgletalsforening i mange år ind- samlet omkostningstal for en række FM ydelser. Tallene er rigtige, men forudsætningerne for tallene er ikke nødvendigvis helt ens.

Så hvad er det man sammenligner?

Et eksempel er benchmark for indvendig rengøring, hvor det laveste tal er kr. 48,- pr. m2, det højeste tal er kr. 353,- pr m2. Men hvilke forudsætninger er der med hensyn til f.eks. kvalitetsniveau og gulvbelægning ?

Gode beslutninger kræver korrekt sammenligning

I forbindelse med driftsherrerådgivning til en Facilities Management afdeling blev fm3.dk præsenteret for en potentialeanalyse, der viste, at den interne kantine i forhold til benchmark var 15-20% for dyr. En outsourcing til en professionel kantineleverandør ville derfor spare et stort beløb hvert år, var argumentet.

Benchmark tallet indeholdte frokost, men når man undersøgte forudsætningerne viste det sig, at virksomheden også serverede morgenmad til de ansatte.

En besparelse på morgenmaden ville derfor bringe kantine- omkostningerne ned på det ønskede benchmark tal, men samtidig reducere man medarbejdernes produktivitet og tilfredshed.

Taget ud af den korrekte kontekst er benchmark altså værdiløst, og kan potentielt skade mere end det gavner.

Benchmark tal: Rigtig eller forkert?

Benchmark tal kan have sin berettigelse som ’tommelfinger-regel’ og anvendes til en grovsortering, når man tager hensyn til forskel- lighederne og husker, at benchmarks ikke er den absolutte sandhed.

Men det kræver indgående kendskab til forudsætningerne, inden benchmarks kan danne grundlag for kvalificerede beslutninger om f.eks. outsourcing.


 

Benchmarks som sammenligning