fm3.dk
     
Facilities Management: Værdiskaber eller en udgift?

En arbejdsplads koster omkring 6.000,- pr. måned uanset om arbejdspladsens indretning og tilknyttede services bidrager positivt til bundlinjen. Virksomheder, der anvender Facilities Management aktivt, opnår væsentlig mere produktiv værdi og har ikke bare udgifter til arbejdspladser.

At optimal Facilities Management er nøglen til økonomisk succes er en gammel sandhed. Det blev bl.a. dokumenteret i 1998 af The Royal Academy of Engineering, England, der efterviste en ratio på 1:5:200.

Ratioen betyder, at for hver gang virksomheden bruger kr. 100,- til opførelse af et hus, vil drift og vedligehold i husets levetid koste kr. 500,-. Lønomkostninger mv. til brugerne af huset vil derimod være hele kr. 20.000,-.

Det er således behov for fokus på andet og mere end opførelse, drift og vedligehold. Kan virksomhederne forbedre husets produktivitet for brugerne er det 40 gange mere værd end optimering af driften.

Facilities Management (FM) handler netop om at forbedre bundlinjen gennem at anvende fysiske rammer og services som et ledelses- mæssigt og strategisk redskab. Et redskab der understøtter kerneforretningen, skaber bedre produktivitet, giver mere tid til det væsentlige og trivsel for medarbejderne, så organisationens mål nås.

Medarbejderne er virksomheden
Udgangspunktet for denne tænkning er erkendelsen af, at Karl Marx fik ret, da han krævede at ”arbejderne skal besidde produktions- apparatet”. I vores videnssamfund er det ikke længere jorden eller råvarerne, der er de væsentligste produktionsfaktorer.

De væsentligste produktionsfaktorer er vores viden, vores evne til innovation og muligheder for samarbejde. Derfor: Medarbejderne er virksomheden.

Rammerne for medarbejderne kommer ikke af sig selv - der skal en indsats til. FM bidrager gennem sit arbejde med megen værdiskabende viden, aktivitet og erfaring i forbindelse med indretning af arbejds- pladserne og organisering af services så som reception, kantine, mødefaciliteter, office-supply og sikkerhed.

I mit daglige virker oplever jeg, at virksomheder, der tager Facilities Management of Facility Service alvorligt, enten med ekstern rådgivning eller med egen FM-afdeling får væsentlig mere værdi ud af FM-funktionen.

Mere fokus på værdiskabelse end på omkostninger
Ofte sammenligner vi bygningerne ved at bedømme husleje pr. kvadratmeter. Med ovenstående ratio bør vi i endnu højere grad fremover forholde os til værdiskabelsen, hvor man bedømmer den produktivitet, som bygningen skaber for brugerne af bygningen.

Så ønsker man som virksomhed at sikre, at man har bygninger, hvor medarbejderne er produktive, hvor de trives og deler viden, er Facilities Management med sikkerhed en del af svaret.