fm3.dk
     
De rette folk til den forkerte opgave

Er mange timer på jobbet ensbetydende med tilsvarende værdiskabelse for virksomheden? Måske – hvis tiden bruges effektivt på dét, den enkelte er bedst til. En serviceanalyse viser ofte, at alt for mange udfører arbejde, de burde lade andre om. Ikke alt, hvad der er sparet, er tjent. 

fm3.dk gennemførte som driftsherrerådgiver en outsourcing analyse for en større virksomhed, hvor en af kantinens opgaver tidligere havde været at sørge for servering til møder. I den forbindelse afregnede den enkelte afdeling kun for de varer, der blev serveret – kaffe, brød, sodavand etc. – men ikke for selve arbejdet med anretning, servering, afrydning og opvask.

Nye tider betød, at afdelingerne var blevet pålagt et servicefee, der var et udtryk for den reelle omkostning. Det medførte, at afdelingernes regnskab – og i visse tilfælde afdelingslederens bonus – blev påvirket af det indførte servicefee.

Er alt hvad der er sparet tjent?
Resultatet var, at man i flere afdelinger lod sekretærerne overtage opgaven med at hente kaffe og brød i kantinen. Efterfølgende sørgede de også for anretning og oprydning. Resultatet var synligt som sparede omkostninger på afdelings­regnskabet. Men hvordan med tabet i afdelingens omsætning og overskud? Det var ikke umiddelbart synligt.

Det havde været en langt bedre forretning at lade kantinepersonalet gøre det, de er gode til, mens sekretærerne og medarbejderne i øvrigt koncentrerede sig om dét, der er deres kernekompetence. Det skaber nemlig omsætning samt overskud for virksomheden.

Gennemfør en serviceanalyse
Et af nøgleområderne i serviceanalysen, som indgår i et Facilities Management tjek er derfor: Hvem gør hvad, så det skaber den største værdi for virksomheden? Hvad skal vi selv gøre, og hvad skal vi have andre til ?

Det er en analyse, der er sund for de fleste, for i rigtig mange tilfælde finder virksomheden ud af, at man ofte belønner de rette folk for forkerte opgaver, hvilket helt sikkert fører til mindre værdiskabelse, end man ellers kunne have opnået.