fm3.dk
     
Bedre bundlinie med Facilities Management

Facilities Management’s opgave er at skabe tid og trivsel for medarbejderne med optimale fysiske rammer og services. Virksomheder, der aktivt anvender Facilities Management får øget produktivitet og højere medarbejdertilfredshed.

Der bliver ofte sat lighedstegn mellem outsourcing af rengøring/kantine og Facilities Management. Men Facilities Management er andet og mere end out-sourcing.

Facilities Management er at anvende fysiske rammer og services som et ledelsesmæssigt og strategisk redskab. Et redskab der understøtter medarbejderne, udtrykke værdier og fremme adfærd, så organisationens mål nås. Facilities Management er således en værdiskabende support funktion til kernevirksomheden.

Medarbejderne er virksomheden
I vores videnssamfund er det ikke længere jorden eller råvarerne, der er de væsentligste produktionsfaktorer. Den væsentligste produktionsfaktor er vores viden - vores evne til innovation og muligheder for samarbejde.

Uden medarbejdere fungerer organisationen ikke. Og jo bedre medarbejderne har det - jo bedre virksomhed. Medarbejderne skal derfor (også) have optimale fysiske rammer og services. Rammer og services der fremmer trivsel, innovation, videndeling og opnåelse af resultater.

Behov for indsats fra ledelsen
Disse rammer kommer ikke af sig selv. Der skal en ledelsesindsats til. Det er her Facilities Management viser sin værdi.

Da 20-30% af en virksomheds omkostninger er til Facilities Management bl.a. husleje og til services f.eks. rengøring, reception og kantine er der meget at hente ved en optimering. Hertil kommer at tilfredse medarbejdere, der trives er mere produktive. En undersøgelse dokumenterer at hver gang tilfredsheden stiger med 10% stiger produktiviteten med ca. 1,5 %.

Jeg møder i mit arbejde som driftsherrerådgiver mange virksomheder, der tager Facilities Management alvorligt. Virksomheder, der enten bruger ekstern rådgivning eller med egen Facilities Manager får væsentlig med værdi ud af FM-aktiviteterne.

Så ønsker I, at sikre at virksomheden tiltrækker medarbejdere, der er innovative, trives og deler viden, er Facilities Management en del af svaret. 

Samarbejde